Složení sboru

Zásahová jednotka

Soutěžní družstvo ženy

Soutěžní družstvo starší žáci

 

Družstvo ženy ,,A''

 

Anička Podbrdská Zdeňka Špoulová Vladimír Papež   Jana Kozlová
  Vondráčková Martina Suchánková Jiří Kamarýt