Složení sboru

Zásahová jednotka

Soutěžní družstvo ženy

Soutěžní družstvo mladší žáci

Soutěžní družstvo starší žáci

Složení sboru

      Složení výboru SDH Čechtice:

Starosta: Vladimír Papež st.
Místostarosta: Jiří Kamarýt
Fin. hospodářka:

Pavla Filipová

Jednatel,zapisovatel,kronikář: Martina Suchánková
Velitel SDH: Jan Pokorný
Zástupce velitele,hlavní strojník: Vladimír Papež ml.
Preventista: Roman Haberhauer
Vedoucí  mládeže: Hana Vondráčková
Členové výboru: Miloš Smítka
  František Kletečka
  Libor Mareš