Výjezdy 2010

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       

29.  

Čas:15:49

Místo:Křivsoudov

Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla, které havarovalo mimo vozovku a uvnitř se nacházely zraněné dvě dospělé osoby a jedno dítě. Jednotka provedla předla před lékařskou první pomoc a zraněné osoby pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostila z vozidla a předala je do péče ZZS. Jednalo se o prověřovací cvičení. Více o přípravě cvičení se můžete dočíst zde
28. Datum:2.10.

Čas:23:09

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz do Domu s pečovatelskou službou k otevření bytu, kde se měla nacházet imobilní osoba potřebující pomoc. Po otevření dveří osoba nalezena a poskytnuta pomoc. Místo bylo předáno Policii ČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.
27. Datum:24.9.

Čas:11:04

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz ,CAS32 T148 a AZ 30 Ifa k požáru sušičky obilí v areálu ZD Čechtice. Po příjezdu na místo jednotka evakuovala jednu osobu z objektu. Prováděla hašení pomocí tří proudů C. Dále se na místo dostavily jednotky SDH Košetice,Onšov, Lukavec a Dolní Kralovice. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek SDH.
26. Datum:15.9.

Čas:16:28

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz a CAS32 T148 k požáru zemědělského stroje. Před naším příjezdem se obsluze stroje podařilo, pomocí práškového hasícího přístroje, požár lokalizovat.Jednotka provedla dohašení a likvidaci požáru. Na místo se ještě dostavila jednotka HZS Vlašim.
25. Datum:24.8.

Čas:19:37

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k odstranění nebezpečného hmyzu do ulice Na Lázni. Sršní hnízdo bylo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
24. Datum:20.8.

Čas:09:59

Místo:Křivsoudov

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě dvou osobních automobilů u obce Křivsoudov. Po příjezdu na místo je již jedna zraněná osoba v péči ZZS Vlašim. Jednotka provedla protipožární opatření, zajištění místa nehody. Dále na místě zasahovala jednotka HZS Vlašim, Policie ČR a Autoassitance Pražák.
23. Datum:11.8.

Čas:12:46

Místo:Strojetice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz a CAS 32 T148 k požáru lesa o rozloze cca 100x50 metrů. Další na místě zasahovali HZS Vlašim SDH Křivsoudov a SDH Strojetice.
22. Datum:9.8.

Čas:10:26

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 k vyčištění kanalizace před ČOV. Vlivem deště došlo k zanesení kanalizace naplaveninou.
21. Datum:8.8.

Čas:08:11

Místo:Křivsoudov

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k odstranění padlého stromuna silnici mezi obcemi Křivsoudov a Strojetice. Strom byl odklizen pomocí JMP.
20. Datum:7.8.

Čas:11:48

Místo:Chrastovice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k odstranění padlého stromu. Strom byl odklizen pomocí JMP. Jednotka dále provedla monitoring Čechtického potoka u Podměstského mlýna a zprůchodnila most přes potok.
19. Datum:7.8.

Čas:10:44

Místo:Křivsoudov

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz VeA Škoda Felicia k technické pomoci čerpání vody ze zatopeného sklepa. Na místě spolu s naší jednotkou zasahovala místí JSDH Křivsoudov.
18. Datum:31.7.

Čas:16:11

Místo:Dunice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz a CAS 32 Tatra k požáru lisu na slámu. Při příjezdu na místo již zasahoval JSDH Onšov.
17. Datum:28.7.

Čas:11:11

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz do ulice Sokolská k havárii vodovodního řádu. Jednotka pomocí kalového čerpadla odsávala vodu.
16. Datum:22.6.

Čas:15:11

Místo:Alberovice

Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě kamionu. Kamion se nacházel převrácený na bok a mimo vozovku. Jednotka zachytávala unikající provozní kapaliny. Po dobu vyprošťování kamionu řídila na místě dopravu a pomáhala asistenční službě s vyprošťováním. Další na místě Policie ČR a Auto Pražák Assistance s.r.o. 
15. Datum:12.6.

Čas:12:53

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k odstranění včelího roje na obchodním domě Fremis.
14. Datum:3.6.

Čas:12:45

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 k vyčištění kanalizace před ČOV. Vlivem deště došlo k zanesení kanalizace naplaveninou. Jednotka kanalizaci v délce 80 metrů vyčistila a vrátila se zpět na základnu.
13. Datum:24.5.

Čas:15:47

Místo:Borovnice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Po příjezdu na místo byla jedna zraněná osoba v péči ZZS Vlašim. Jednotka provedla protipožární opatření na vozidlech. Po dobu zásahu na místě řídila dopravu. Policie ČR nehodu zadokumentovala, hasiči vozovku uklidili a vrátili se na základny. Další na místě zasahovala jednotka HZS Vlašim s CAS 24 Tatra.
12. Datum:18.5.

Čas:16:34

Místo:Práchňany

Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě kamionu na silnici č.150 směr Práchňany-Čechtice. Po příjezdu na místo byl zjištěn převrácený kamion.Jednotka provedla protipožární opatření.Dále na místě zasahovala Policie ČR oddělení Čechtice a HZS Vlašim.
11. Datum:15.5.

Čas:08:48

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána ke spolupráci se složkami IZS. Jednalo se o asistenci při vyprošťování kamionu ze včerejší noci. Jednotka na místě spolupracovala s Policií ČR oddělení Čechtice a Auto Assitance Pražák. Po vyproštění kamionu jednotka provedla úklid vozovky a vrátila se zpět na základnu.
10. Datum:14.5.

Čas:22:48

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě kamionu na silnici č.150 směr Práchňany. Po příjezdu na místo zjištěn převrácený kamion, z kterého unikaly provozní kapaliny. Jednotka provedla protipožární opatření a zachytávala unikající naftu do jímacích nádob a řídila na místě dopravu. Po příjezdu HZS Vlašim bylo rozhodnuto o povolání jednotky HZS Benešov s chemickým kontejnerem. Byla odčerpána motorová nafta.
 

9.

 

Datum:14.5.

Čas:20:49

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS Liaz k hlášenému požáru v domě s pečovatelskou službou. Výjezd jednotky byl velmi rychlý, protože v té době zrovna probíhala schůze zásahové jednotky. po příjezdu na místo je zjištěn požár potravin na plotně. Obyvatel bytu, díky duchapřítomnosti ostatních nájemníků, včas opistil zakouřený byt. Jednotka provedla odvětrání místnosti pomocí přetlakového ventilátoru. Dále na místě zasahovala Policie ČR oddělení Čechtice.
8. Datum:19.02.

Čas:09:08

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k odstranění ledových převisů ze střechy ZŠ. Průzkumem bylo zjištěno že není možné použít AZ 30 Ifa. Bylo rozhodnuto o použití lezecké techniky. Led byl odstraněn a jednotka se vrátila zpět na základnu.
7. Datum:17.02.

Čas:13:29

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz  k odstranění sněhových převisů a nebezpečných rampouchů. Sníh a led byl pomocí ženijního nářadí a žebříku odklizena jednotka se pak vrátila na základnu.
6. Datum:16.02.

Čas:15:53

Místo:Čechtice

Část členů v počtu 4+1 vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě kamionu na silnici č.150 směr Práchňany. Jednotka zajistila místo nehody, pomocí sorbentu zasypala drobný únik provozních kapalin a pomáhala Polici ČR s řízením dopravy. Po vyproštění kamionu se vrátila zpět na základnu.
5. Datum:16.02.

Čas:14:33

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s AZ 30Ifa k odstranění nebezpečných rampouchů z budovy ZŠ Čechtice. Během odstraňovaní byla část jednotky vyslána k dalšímu případu viz výše. Jednotka, která zůstala na místě, pokračovala s odstraňováním rampouchů
4. Datum:15.02.

Čas:09:11

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz  k odstranění sněhových převisů a nebezpečných rampouchů. Sníh a led byl pomocí ženijního nářadí a žebříku odklizen a jednotka se pak vrátila na základnu.
3. Datum:20.01.

Čas:09:54

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s AZ 30 Ifa na odstranění sněhových převisů.
2. Datum:15.01.

Čas:14:12

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s AZ 30 Ifa a CAS 25 Liaz k odstranění rampouchů ze střechy ZŠ Čechtice. Rampouchy byly pomocí AZ a ženijního nářadí odstraněny. Po nahlášení na OPIS Kolín se jednotka vrátila zpět na základnu.
1.

Datum:14.01.

Čas:21:37

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela na výzvu OPIS Kolín s CAS 25 Liaz na silnici č.150 mezi obce Čechtice a Nové Práchňany k odstranění padlých stromů. Strom byl odstraněn pomocí JMP a následně  se jednotka vrátila zpět na základnu.