Výjezdy 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            

36. Datum:29.12.

Čas:07:54

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána k odstranění úniku oleje po technické závadě na vozidle. Olej byl zasypán sorbentem a následně sklizen.Jednotka se vrátila zpět na základnu.
35. Datum:30.10.

Čas:06:31

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána k odstranění úniku benzínu po krádeži z osobního vozidla. Benzín byl zasypán sorbentem a jednotka se vrátila zpět na základnu.
34. Datum:16.10.

Čas:02:43

Místo:Brzotice

Během návratu z předchozího výjezdu vyslal OPIS Kolín zásahovou jednotku k obci Brzotice k odstranění padlého stromu. Strom byl pomocí JMP odklizen a jednotka se vrátila zpět na základnu.
33. Datum:16.10.

Čas:02:16

Místo:Práchňany

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k odstranění padlého stromu na silni č.150. Po příjezdu na místo je zjištěn jeden strom, který je přes celou šíři vozovky. Jednotka strom pomocí JMP odstranila.
32. Datum:15.10.

Čas:20:09

Místo:Brzotice - Martinice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k odstranění padlých stromů na silnici mezi obcemi Brzotice - Dolní Kralovice a Dolní Kralovice - Martinice,kde v druhém případě po příjezdu zjistila,že se pod padlým stromem nachází osobní automobil.Jednotka stromy odklidila a předala místo Policii ČR a následně se vrátila na základnu.
31. Datum:12.10.

Čas:14:21

Místo:Práchňany

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz a VeA Škoda Felicia k dopravní nehodě dvou osobních automobilů a kamionu na silnici č.150 u obce Práchňany. Jednotka provedla zajištění nehody, protipožární opatření a pomáhala s odstraněním nehody. V 16:33 se vrátila na základnu. Dále zasahovala  Policie ČR, HZS Vlašim, Auto Assintance Pražák s.r.o.
30. Datum:18.9.

Čas:05:26

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 a CAS 25 Liaz k požáru slámy v areálu ZD Čechtice. Po příjezdu na místo bylo provedeným průzkumem zjištěn požár balíků slámy sloužících jako hrazení silážní jámy. Požár byl lokalizován pomocí jednoho C proudu.Pomocí manipulátoru ZD bylo hrazení rozebráno a následné dohašeno. Na místo se dostavila jednotka HZS Vlašim s CAS 24 Terrno a Policie ČR OO Čechtice.
29. Datum:5.9.

Čas:03:14

Místo:Vlašim

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz, CAS 32 T 148 a premiérový výjezd k události měl také  automobilový žebřík AZ 30 Ifa, jenž naše jednotka získala do užívání na jaře letošního roku. V přijatém příkaze k výjezdu je oznámeno že uvnitř budovy se nachází osoba. Je to během krátké doby již podruhé. Tentokrát však s šťastnějším koncem. Po příjezdu na místo nám velitel zásahu dal za úkol v dýchací technice vniknout oknem do budovy a hasit schodiště. Po uhašení schodiště  jsme se přesunuli na střechu požárem zasaženého domu, kde bylo naším úkolem rozebírat střešní krytinu a dohašovat skrytá ohniska požáru.
28. Datum:1.9.

Čas:19:59

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz do ulice Družstevní k odstranění nebezpečného hmyzu. Průzkumem jsou zjištěny dvě vosí hnízda. Ty jsou následně zlikvidována. Potom se jednotka vrátila zpět na základnu. 
27. Datum:23.8.

Čas:00:06

Místo:Mnichovice

Jednotka byla vyslána k tragickému požáru roubenky v obci Mnichovice. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody s CAS 32 T148 a v dýchací technice prováděla hašení ve spolupráci HZS uvnitř objektu a dále vyhledávala pohřešovanou osobu. Po odjezdu jednotek HZS Vlašim a JSDH Zdislavice a místní jednotky na základnu zůstala naše jednotka  na místě do dopoledních hodin na dohlídku požářiště. Po dostavení PČR  jednotka pomáhala s hledáním pohřešované osoby. Po nalezení osoby se jednotka vrátila zpět na základnu.
26. Datum:20.8.

Čas:14:17

Místo:Mnichovice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz odčerpat studnu zasaženou při nedávných povodních. Bylo nasazeno kalové čerpadlo a znečištěná voda byla odsáta. Pomocí ženijního nářadí byly odstraněny kaly na dně studně.
25. Datum:17.8.

Čas:07:55

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 k požární asistenci při vyskladnění sena ze seníku ZD Čechtice. Teplotní čidla hlásila vysokou teplotu uvnitř uskladněného sena. Seno bylo vyskladněno pomocí portálového jeřábu. Nebyla však zjištěna žádná vysoká teplota. Elektrikář ZD zjistil že jedno čidlo je vadné. Jednotka se poté vrátila na základnu.
24. Datum:15.8.

Čas:02:32

Místo:Buková

Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 a CAS 25 Liaz k požáru slámy. Při příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS Vlašim  a jednotka SDH Načeradec a současně s námi přijela jednotka SDH Louňovice pod Blaníkem. Z CAS 25 bylo prováděno hašení slámy a druhým proudem byl ochlazován traktor, který prováděl rozebírání hořícího stohu. CAS 32 bylo použito k kyvadlové dopravě vody na požářiště a doplňování cisteren na místě zásahu.
23.

Datum:2.8.

Čas:19:36

Místo:Křivsoudov

Při odjezdu z Mnichovic je naše jednotka povolána k čerpání vody do obce Křivsoudov. Po příjezdu je průzkumem zjištěno že přívalová voda protekla domem a naší pomoci již není potřeba. Jednotka se vrátila na základnu.
22. Datum:2.8.

Čas:16:48

Místo:Mnichovice

Během návratu na základnu z předchozího výjezdu, byla jednotka vyslána k odstranění následků prudké bouře do obce Mnichvice. Při příjezdu na místo jezjištěno že na místě již zasahuje HZS Vlašim. Naše jednotka odsála vodu ze sklepa rodinného domu a přesunula se k dalšímu domu kde čerpala vodu z obytné místnosti. Na místo velitel zásahu povolal další jednotky a to SDH Vlašim, SDH Domašín a SDH Mnichovice. O chvilku později je jednotka HZS Vlašim odeslána  k evakuaci dětského tábora ve Strojeticích. Hasiči dále čerpají vodu ze dvora č.p.102 a odstraňují lagunu na návsi. Je požádána civilní osoba o spolupráci. Ten zkouží pomocí kolového bagru vytvořit odtokový kanál. Na rozmáčeném povrchu dochází k jeho zapadnutí. Po odčerpání vody předává velitel místo zásahu zástupci obce a jednotky se vracejí na základny.
21. Datum:2.8.

Čas:15:29

Místo:Černičí

Jednotka byla vyslána k odstranění padlých stromů mezi obce Křivsoudov a Černičí. Strom pomocí motorové pily odstraněn. Potom se jednotka vracela na základnu.
20.

Datum:11.7.

Čas:18:18

Místo:D.Kralovice

Jednotka byla vyslána k požáru skladu v Dolních Kralovicích. Po příjezdu na místo nám velitel zásahu přidělil úsek budovy ve které se údajně nachází dvě osoby. Hasiči v dýchací technice provedli prohledání místa a dvě osoby evakuovali. Současně bylo prováděno nucené odvětrání požářiště. Jednalo se o prověřovací cvičení.
19.    Datum:22.6.

Čas:18:19

Místo:Čechtice

Jednotka byla vyslána k požáru odpadu v Čechticích.Po příjezdu na místo nebyl žádný požár nalezen. Ve spolupráci s Policií ČR Čechtice hasiči prohledali okolí. Požár nebyl nalezen. Po nahlášení na OPIS Kolín se jednotka vrátila zpět na základnu. Tento výjezd je evidován jako planý poplach
18. Datum:15.6.

Čas:09:33

Místo:Jeníkov

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k úniku oleje na vozovku do obce Jeníkov. Průzkumem je zjištěná skvrna v délce cca 1 km. Protože bylo zřejmé že množství sorbetntu v CAS je nedostatečné, velitel povolal na místo zásahu jednotku HZS Vlašim s CAS 24 Terrno. Obě jednotky společně olej zasypaly sorbentem a uklidily. Potom se vrátily zpět na základny.
17. Datum:14.6.

Čas:20:46

Místo:Zhoř

Zásahová jednotka vyjela s CAS 25 Liaz a CAS 32 T 148 k požáru dodávky v obci Zhoř. Průzkumem na místě zjištěn požár dodávkového automobilu v plném rozsahu. Hasiči požár lokalizovali požár za 10 minut od příjezdu na místo za pomoci vysokotlakého proudu s pěnou.Vůz byl téměř celý zničen.
16. Datum:8.6.

Čas:14:58

Místo:Alberovice

Zásahová jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě na silnici č.150 u obce Alberovice. Po příjezdu je průzkumen zjištěn převrácený kamion na pravém boku mimo vozovku. Z nádrže uniká motorová nafta. Jednotka provedla zamezení úniku nafty a kontaminovanou zeminu odebrala k další likvidaci.
15. Datum:20.5.

Čas:11:51

Místo:Čechtice

Zásahová jednotka byla vyslána k odstranění nebezpečného hmyzu u Základní školy v Čechticích. Průzkumem zjištěn roj včel u hlavního vchodu do ZŠ. Telefonicky byl povolán včelař a ten ve spolupráci s jednotkou provedl odchyt včel. Před příjezdem včelaře jednotka provedla zajištění okolí roje včel.
14. Datum:18.5.

Čas:08:45

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k obchodnímu domu Fremis, kde z dodávkového automobilu po proražení nádrže unikala nafta. Jednotka zachytávala unikající naftu do sběrných nádob, přečerpávala naftu z nádrže a již uniklou zasypala sorbentem.
13. Datum:11.5.

Čas:18:14

Místo:Práchňany

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz a VeA Škoda Felicia k dopravní nehodě kamionu na silnici č.150 u obce Práchňany. Jednotka provedla zajištění nehody a pomáhala s odstraněním nehody. V 00:33 se vrátila na základnu. Dále zasahovala  Policie ČR, HZS Vlašim, Auto Assintance Pražák s.r.o.
12. Datum:7.5.

Čas:20:43

Místo:Sudislavice

Jednotka byla vyslána k požáru lesa k obci Sudislavice. Průzkumem zjištěn požár lesního odpadu. Likvidován byl pomocí C proudů.
11. Datum:2.5.

Čas:20:11

Místo:Jeníkov

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k požáru osobního automobilu. Po příjezdu na místo zjištěn požár OA v plném rozsahu. Požár byl uhašen za pomoci vysokotlaku s pěnou.Jednalo se o prověřovací cvičení.
10. Datum:1.5.

Čas:17:43

Místo:Práchňany

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k odstranění padlých stromů na silnici č.150 u obce Práchňany.
9. Datum:28.4.

Čas:15:09

Místo:Děkanovice

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz k odstranění padlých stromů na silnici mezi obce Studený a Děkanovice
8. Datum:26.4.

Čas:14:17

Místo:Práchňany

Jednotka byla vyslána s CAS 25 Liaz a VeA Škoda Felicia k odstranění padlých stromů na silnici č.150 u obce Práchňany. Silnice byla díky padlým stromům neprůjezdná v plném rozsahu.
7. Datum:8.4.

Čas:13:54

Místo:Práchňany

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz a VeA Škoda Felicia k dopravní nehodě kamionu na silnici č.150 u obce Práchňany. Dále zasahovala  Policie ČR,HZS Vlašim, HZS Benešov, Auto Assintance Pražák s.r.o.
6. Datum:17.3.

Čas:14:02

Místo:Brzotice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz a VeA Škoda Felicia k požáru rodinného domu v Brzoticích. Za použití dýchací techniky prováděla rozebírání požárem zasažené střešní konstrukce.Dále zasahovala Policie ČR, HZS Vlašim, HZS Zruč nad Sázavou, HZS Benešov, SDH Dolní Kralovice, SDH Křivsoudov
5. Datum:9.3.

Čas:19:32

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě kamionu a osobního automobilu na silnici č.150 směr Práchňany.Dále zasahovala  Policie ČR,HZS Vlašim s CAS 24 Tatra Terrno.
4. Datum:6.2.

Čas:18:09

Místo:Alberovice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu mezi obce Alberovice a Loket. Po nehodě zůstalo osobní vozidlo převrácené na střeše. Na místě spolu s naší jednotkou zasahovali RZS Vlašim,HZS Vlašim, Auto Assitance Pražák s.r.o.
3. Datum:26.1.

Čas:08:28

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě  osobního vozidla a kamionu. Dále zasahovala  Policie ČR a Asistenční služba Auto Pražák.       
2. Datum:13.1.

Čas:20:07

Místo:Snět

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz a CAS 32 T148  k požáru rodinného domu ve Snětě. Dále zasahovala  Policie ČR,HZS Vlašim s CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 T815, SDH Dolní Kralovice s CAS 32 T138.

1.

Datum:6.1.

Čas:12:57

Místo:Čechtice

Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz k dopravní nehodě  osobního vozidla.                  Dále zasahovala  Policie ČR a Asistenční služba Auto Pražák.