Mateřská školka na návštěvě u hasičů

   

            Ve čtvrtek 13.12. byli hasiči v Čechticích poctěni návštěvou dětí z Mateřské školky Čechtice. Po předchozí domluvě s paní učitelkou jsme připravili krátký program s hasičskou tématikou.

Dětem byla předvedena naše technika a výzbroj s možností vyzkoušení „hašení požáru“ z TA Škoda Felicie. Mohly si vyzkoušet smotání hadice a posedět v hasičském autě.

            Poté následovala prohlídka garáží a přesun do zasedací místnosti, kde bylo pro děti připraveno malé pohoštění a projekce obrázků preventivní činnosti s výkladem. Dětem jsme ukázali, jak vypadá oblečený hasič v „plné polní“, dále měly možnost potěžkat si dýchací přístroj a vidět, jak se obléká a nosí. Pak jsme jim pomocí obrázků vysvětlovali, jak se mají chovat v případě mimořádné události a jak se evakuovat v případě požáru ve školce.

Po přednášce nám děti malovaly obrázky, co za ten den prožily a paní Petra Pokorná jim přečetla pohádku o hasičích.

            Největší radostí pro všechny, kteří se na návštěvě školky v čechtické hasičárně podíleli, byl pohled do rozzářených dětských očí. Jelikož tato akce byla víceméně první tohoto druhu, určitě se v její organizaci objevil nějaký nedostatek. S jistotou však můžeme slíbit, že na příště (a pevně věříme, že nějaké bude) se pečlivě připravíme. Přesto doufáme, že se našim malým občanům den s hasiči líbil natolik, že některé z nich budeme brzo moci přivítat v řadách členů SDH Čechtice a už teď se těšíme na další spolupráci s mateřskou školkou.