Dne 28 června jednotka dostala do užívání vyprošťovací zařízení Lukas KOMBI LKS 35 ENK a agregátu GO-3T. Proběhlo krátké školení od Radka Svobody z Onšova, za což mu patří velké poděkování. Členové jednotky si vyzkoušeli nový přírůstek v praxi. Po té proběhlo veškeré předání dokumentace. Ještě téhož dne bylo zařízení instalováno do CAS 25 Liaz. Velké poděkování patří Tomáši Jelínkovi za pomoc při realizaci koupě zařízení.