Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 k obchodnímu domu Fremis. Je zjištěn ucpaný kanál. Nasazujeme C proud s "krtekem". Po důkladném čištění kanálu narážíme však na překážku v podobě velkého sednutí kalů. Proto je dohodnuto že druhý den ráno přijede z místního ZD fekální vůz a pokusí se kaly odsát. Druhý den se obsluze fekálního vozu skutečně povedlo kaly odsát. Opět je nasazen C proud s "krtkem" a je provedeno dovyčištění kanalizace. Nakonec je ještě celý kanál propláchnut. Tato akce není evidována jako zásah.