V sobotu a v neděli 18. a 19. dubna 2009 se pod záštitou OSH Benešov konal noční taktický výcvik s CAS. Místem konání této akce bylo rekreační středisko Jizbice u Čechtic a okolí. A proto se na organizaci z velké části podíleli hasiči z Čechtic.

Přípravy probíhaly již několik týdnů předem. Den před konáním cvičení byla naplánována dlouho očekávaná akce – osobní převzetí požárního žebříku AZ 30 na podvozku IFA od HZS Vyškov. Bylo tedy jasné, že náš nový přírůstek ve vozovém parku využijeme hned při tomto taktickém výcviku. Velké finální přípravy začaly již v sobotu ráno. Nechtěli jsme nic ponechat náhodě. Během dopoledne jsme postavili naší oblíbenou překážkovou dráhu v areálu rekreačního střediska a připravili jednotlivá stanoviště noční jízdy.

Oficiální začátek byl ve 13 hod. a na Jizbici se začaly sjíždět posádky se svými vozy. Cvičení se zúčastnilo celkem 5 družstev v počtu 5+1 a 4 družstva v počtu 3+1. Naše jednotka byla v počtu 5+1 a jela s vozem CAS 25 Liaz. Po slavnostním nástupu všech družstev byla odstartována disciplína překážková dráha, která prověřila všestrannost účastníků. Tuto disciplínu prováděli 4 členové každého družstva. Na soutěžící čekaly tyto úkoly: hod kriketovým míčkem do určené nádoby, přelézání chatky pomocí dvou žebříků, překonání vodní nádrže na raftu, šplh po laně, jízda s pracovním kolečkem „naloženém“ kolegou hasičem, střelba ze vzduchovky, běh přes vodu po velmi nestabilní lávce a nakonec překonání bariéry s oknem. Běhalo se samozřejmě na čas. Za neprovedený nebo špatně provedený úkol získávalo družstvo trestné body. Každý trestný bod pak znamenal 10 trestných vteřin. Nejzákeřnějším úkolem bylo překonání lávky. Nejeden soutěžící se vykoupal.

V 18 hod. byla večeře. Poté měly jednotky až do 20:30 hod. volno. Muselo se totiž počkat, až se setmí. A pak už přišel na řadu ten hlavní výcvik. Bylo dohodnuto, že posádky budou vyjíždět v půlhodinových intervalech. Na začátku bylo však vyhlášení poplachu. Jedna chatka představovala společný „domov“, kde byli všichni soutěžící oblečení v pracovním oděvu PS II nebo v civilním oblečení. Vedle stojící chatka simulovala hasičárnu. Zde měl každý připravený svou zásahovou výstroj a výzbroj. V domácí chatce se čekalo na vyhlášení poplachu, které představovalo zabouchání na dveře. Po tomto znamení se celé družstvo co nejrychleji přesunulo do „hasičárny“, kde se ustrojilo do kompletního zásahového oděvu včetně přilby, rukavic a pásku. Tento úkol končil nástupem posádky před svým vozem. Velitel družstva provedl hlášení, rozhodčí zkontrolovali správné provedení úkolu a mohlo se vyrazit do terénu. První zastávka byla v Čechticích v areálu sila firmy Fremis, a.s. A zde hrál hlavní roli právě náš nový žebřík. Tato disciplína spočívala v požárním zásahu ve výškové budově. Dva hasiči prováděli útok vystoupáním po schodech uvnitř budovy a další dva museli použít žebřík, přičemž jeden lezl po žebříku a druhý ho jistil proti pádu. Vše bylo prováděno bez vody. Úkol měl prověřit schopnost jednotky použít požární žebřík a správně provést jištění kolegy. Druhé stanoviště bylo v Otročicích, kde byla simulována dopravní nehoda osobního automobilu a mopedu. V autě byla zraněná žena s tepenným krvácením, ale při vědomí. Hasiči provedli zástavu krvácení a vyproštění ženy z auta. Druhým zraněným byla dívka na mopedu, která měla otevřenou zlomeninu levé dolní končetiny a během ošetřování upadla do bezvědomí. Soutěžící lehce ovázali zlomeninu a nohu zafixovali. Jelikož dívka měla zachovány základní životní funkce, byla uložena do protišokové polohy. Tato disciplína prověřila znalosti první pomoci při dopravní nehodě. Obě zranění byla velmi autentická. Poté následoval přejezd ke mlýnu u Křivsoudova, kde byl „připravený“ požár lesa. Tento útok byl již prováděn s vodou. Hasiči museli běhat do velmi strmého kopce. Rozhodčí sledovali zejména chození podle hadic a signály. Čas byl měřen od vystoupení družstva z vozu až po uklizení všech použitých prostředků a nastoupení posádky před vůz. Čtvrtá zastávka byla ve Strojeticích u hasičské nádrže. Jednotka měla za úkol naplnění CAS pomocí ejektoru a zároveň naplnění předem určeného sudu vodou z CAS. Při plnění disciplíny musely být použity přejezdové můstky. Důležitá byla opět souhra celého družstva, signály a chůze podle hadic. Pátým stanovištěm byl polygon (bývalý lihovar) v Keblově. Zde probíhala spolupráce jednotek s psovody SDH Želiv 2. Pes nejprve vyhledal osobu zaklíněnou v otvoru v zemi. Druh a rozsah zranění nebyl určen. Osoba byla v bezvědomí. Úkolem soutěžících bylo vyproštění zraněného a poskytnutí první pomoci. Musel však být brán zřetel na možné poranění páteře. Dostat se do otvoru ke zraněnému bylo také velmi náročné. Hasiči měli k dispozici krční límec. Po krátkém průzkumu okolí nehody bylo možné najít dveře, na které mohl být zraněný položen po vyproštění z otvoru. Disciplína byla zaměřena na spolupráci s psovodem, pohotové jednání a šetrné zacházení s osobou s podezřením na poranění páteře. Následoval přejezd k vodní přehradě Němčice. Na hrázi byla osoba simulující sebevraha, který se chystá skočit do vody. Hasiči měli sebevraha odradit od jeho plánovaného činu. Sedmá zastávka byla u obce Loket, kde proběhlo přezkoušení signálů a grafického značení věcných prostředků. Osmá disciplína se prováděla na parkovišti firmy Tulach v Lokti. Úkolem bylo zlikvidovat požár osobního automobilu pomocí hasicí pěny. Při útoku bylo simulováno prasknutí jedné z hadic. Hasiči si tudíž museli poradit s její rychlou výměnou. Rozhodčí se opět zaměřili na spolupráci soutěžících a chůzi podle hadic. Poté se posádka se svým vozem přesunula do Lhoty Bubeneč k hasičské nádrži, kde je čekala „ekologická havárie“. Hasiči pomocí vodou naplněné hadice C, která představovala nornou stěnu, zabránili zamoření celé nádrže „ropnými látkami“. Ty pak sběrnou nádobou odstranili z hladiny a zlikvidovali. Desátým stanovištěm byl Křivsoudov. Družstvo provedlo požární útok na předem určený cíl a zároveň doplnění cisterny z hydrantu. Důraz byl opět kladen na chůzi podle hadic a práci s hydrantem. Jedenáctá zastávka byla v Čechticích na parkovišti nákupního střediska Fremis. Zde měl nejvíc práce strojník a velitel družstva. Disciplínou byla jízda zručnosti. Strojník musel se svým vozem zacouvat do „garáže“ postavené z dopravních kuželů podle navigace svého velitele. Cesta zpět na základnu byla zpestřena poslední disciplínou. Cca 300 m před cílem bylo celé družstvo kromě strojníka vysazeno z auta a následoval zrychlený přesun na základnu s donesením předem určeného materiálu z vlastní CAS. Nástupem jednotky před vozem výcvik končil. Poslední posádka dorazila do cíle cca ve 4 hod. v neděli ráno. Soutěžící měli připravenou druhou večeři. Poté už se každý odebral ke krátkému odpočinku.

Po snídani cca v 8 hod. byl závěrečný slavnostní nástup všech posádek. Hlavní slovo měl starosta OSH Benešov pan Josef Páv. Zhodnotil celou víkendovou akci a poděkoval všem zúčastněným. Poté bylo vyhlášení výsledků, kterého se ujala další členka OSH Benešov paní Eva Vovsíková. Jednotky se umístily v následujícím pořadí: 1. SDH Čechtice, 2. SDH Netvořice, 3. SDH Olbramovice, 4. SDH Vranov, 5. SDH Čerčany, 6. SDH Křečovice, 7. SDH Bílkovice, 8. SDH Křivsoudov, 9. SDH Čerčany. Slovo dostala i paní Květa Kasalová zastupující psovody ze Želiva. Nakonec k nám promluvil ředitel HZS Benešov plk. Ing. Josef Setnička.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům školení i všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách této akce. Naše poděkování patří následujícím: OSH Benešov, rekreační středisko Jizbice, Fremis a.s., ZŠ Čechtice, Psovodi SDH Želiv 2, SDH Křivsoudov, SDH Strojetice, Tulach Autodoprava, ZD Čechtice.