V noci z třetího na čtvrtého října se členové zásahové jednotky zúčastnili nočního taktického cvičení v Přestavlkách u Čerčan. Po dvanácté hodině v sobotu jsme vyrazili směr Přestavlky. Cesta po naší krásné dálnici D1 ubíhal v drncavém tempu. Po příjezdu na místo jsme byli seznámeni s programem celé akce. Nejdříve byl nástup všech zúčastněných. Po nástupu jsme byli rozděleni do několika skupin. Každá skupina byla školena v nejrůznějších činnostech, ale všichni prošli všechna stanoviště. Každý byl tedy proškolen ve správné rasuscitaci, třídění osob při hromadném neštěstí, vyprošťování osob z autobusu, nákladního a osobního automobilu.

     Po proškolení následovala jedna z příjemných událostí večera v podobě večeře. Ve dvacet hodin vyrážíme na trasu. První stanoviště nás prověřilo jak jsme dávali pozor při školení v odpoledních hodinách. Jednalo se dopravní nehodu autobusu. Tam bylo za úkol zajistit místo nehody, protipožární opatření a třídění raněných podle metody START. Velmi věrohodně působili komparsisté.

    Další stanoviště nás prověřilo jak dokážeme zvládnout požár v půdních prostorách budovy s evakuací osoby. Po delším přejezdu jsme zastavili u stanoviště kde bylo za úkol vyhledat zraněnou osobu, která je zavalená padlým stromem. Další úkol byl najít osobu a poskytnout jí předlékařskou pomoc. Tento úkol byl velmi fyzický náročný, zvláště cesta k místu, kde by se osoba měla nacházet. Takové kopce, jako jsou u Přestavlk, tady nemáme. Následující úkol byl neméně fyzicky náročný. Byli jsme prověřeni jak dokážeme provést dálkovou dopravu v nepřípustném terénu. Následoval další přejezd. Následující úkol byl opět z kategorie fyzicky náročných v podobě požáru lesa. Nemusím zdůrazňovat že po rovině to opravdu nebylo. Poslední úkol byl požár auta. Uvnitř vozidla se nacházely dvě osoby.

    Celé cvičení bylo přínosem pro celé družstvo. Mohli jsme si v neznámém prostředí vyzkoušet různé druhy zásahů.