V sobotu 8.10.2011 se v krásném prostředí Rekreačního střediska Jizbice a okolních lesích konalo podzimní kolo hry Plamen. Pořadatelství se ujal náš sbor. Přípravy začaly již několik týdnů předem. V den konání akce jsme se probudili do chladného deštivého rána. A nálada klesla pod bod mrazu. V 6 hodin jsme se sešli v hasičárně, naložili poslední nezbytné věci do aut a ještě za tmy vyrazili směr Jizbice. Pršet nepřestalo. Naopak začalo ještě víc. Technická četa s rozhodčími se vydali na trasu dokončit poslední úpravy. Po 7. hodině začali přijíždět první soutěžní družstva se svými vedoucími. Na místě je naštěstí čekal vyhřátý sál a desítky litrů horkého čaje. Do 9. hodiny, kdy byl slavnostní nástup, se počasí trochu umoudřilo a přestalo pršet. Chladno však bylo pořád. Po nástupu už se závod rozjel naplno. Nejprve přišli na řadu hasiči mladší, poté dorost a nakonec jednotlivci. Na závodníky čekaly na trase různé úkoly, např. střelba ze vzduchovky, orientace podle azimutu, základy první lékařské pomoci, vázání uzlů, určování věcných prostředků, atd. Jen závody v běhu přes překážky byly kvůli počasí zrušeny. Po celý den bylo dětem k dispozici neomezené množství již zmíněného čaje a pro všechny pak různé občerstvení. Soutěž nebyla zakončena vyhlášením výsledků, jak by si každý mohl myslet. To nás čeká až v květnu příštího roku, kdy se bude konat jarní kolo, které opět bude pořádat SDH Čechtice.
Závěrem bych chtěla poděkovat členům SDH Čechtice, SDH Malá Paseka a SDH Lukavec, kteří se podíleli přípravách a hladkém průběhu celé soutěže, Antonínu Kubíkovi za zajištění občerstvení, Marii Šlamborové a Lucii Papežové za zajištění první předlékařské pomoci a Rekreačnímu středisku Jizbice za zajištění skvělého zázemí pro všechny děti i dospělé.

Martina Suchánková