Mateřská škola na návštěvě u hasičů

V pátek 4.6. navštívily děti z místní mateřské školy naší hasičskou zbrojnici. Protože se jednalo již o druhou návštěvu, byly přípravy daleko jednodušší než poprvé.

Pro děti bylo připraveno malé pohoštění a výchovně preventivní program. Na projekčním plátně jim byla ukázána prezentace, jak se správně chovat, aby nevznikla mimořádná událost a jak předcházet zbytečným úrazům. Dále jsme se věnovali chování dětí při mimořádné události a jak se správně evakuovat v případě požáru ve školce. Velkým a hlavně milým překvapením pro nás bylo zjištění, že většina dětí zná telefonní čísla tísňového volání a zároveň je umí správně přiřadit k jednotlivým složkám IZS.

Aby bylo naše vyprávění zajímavější, ukázali jsme dětem hasiče v plné výbavě, vyzkoušeli jsme jim nasazení krčního límce a fixaci ve  vakuové matraci. Po ukončení povídání v zasedací místnosti jsme se přesunuli do garáže. Děti si prohlédly vybavení vozidel, mohly si potěžkat vyprošťovací zařízení a hadici. Nejvíce se však dětem líbila možnost vyzkoušet si hasičkou přilbu.

Vážíme si návštěvy žáčků mateřské školy a těšíme se na další setkání u nás. Děkujeme vedení ZŠ Čechtice za zapůjčení projektoru a Tomáši Bohatovi za zapůjčení projekčního plátna. Osobně chci poděkovat učitelkám MŠ Čechtice za příkladný přístup k prevenci požární ochrany a všem, kteří mi pomáhali s přípravou této akce.

František Kletečka

Velitel JSDH Čechtice